Kilowat Słońca

Fotowoltaika w firmie

 • obniż koszty funkcjonowania Twojego biznesu
 • uniezależnij się od nieuniknionego wzrostu cen energii
 • zostań prosumentem i korzystaj z wyprodukowanej
 • energii przez cały rok

Montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie stanowi doskonały sposób na optymalizację wydatków na energię elektryczną. Wydajność nowoczesnych paneli wypełnia zapotrzebowanie wielu rodzajów biznesów, gwarantując pełną niezależność od przyszłego wzrostu cen energii oraz dając zwrot z inwestycji w przeciągu zaledwie kilku lat. Przedsiębiorcom zainteresowanym tematem fotowoltaiki dla biznesu przedstawiamy artykuł, w którym opisujemy proces inwestycyjny oraz możliwość uzyskania dofinansowań.

Instalacja fotowoltaiczna w firmie – Jak to działa

Fotowoltaika dla biznesu opiera się na podobnych zasadach, co pozyskiwanie energii słonecznej u prosumentów indywidualnych. Jedynie moc systemu fotowoltaicznego osiąga tutaj znacznie wyższe wartości. Fotowoltaika dla firmy w Polsce funkcjonuje w systemie on-grid, co oznacza podłączenie do ogólnokrajowej sieci energetycznej. Przedsiębiorstwo wykorzystuje energię z fotowoltaiki do zaspokojenia własnych potrzeb, a nadwyżki zostają oddane do sieci z możliwością ich odebrania w okresach mniejszej efektywności systemu fotowoltaicznego. Instalacja fotowoltaiczna w dużym przedsiębiorstwie wymaga stworzenia indywidualnego projektu, uwzględniającego moc i lokalizację dla samych paneli. Im dłuższy czas pełnego nasłonecznienia, tym większa wydajność.

Przedsiębiorstwa posiadające do dyspozycji znaczną powierzchnię dachową mają możliwość montażu paneli na dachu. Należy tu jednak wziąć pod uwagę wytrzymałość konstrukcji i jej wrażliwość na dodatkowe obciążenie. Niektóre firmy decydują się na stworzenie naziemnej farmy fotowoltaicznej, która wymaga wyłączenia określonego terenu z użytku i przeznaczenia go pod instalację paneli. Podstawowym elementem decyzyjnym co do opłacalności instalacji fotowoltaicznej staje się zwrot z inwestycji. Przy obecnych cenach energii wyjście na zero staje się możliwe po upływie 6-7 lat od montażu. Kalkulacja ta nie uwzględnia jednak szeregu dotacji na fotowoltaikę oraz ulg podatkowych dla prosumentów, które znacznie przyspieszają moment, kiedy pozyskiwana energia okazuje się całkowicie darmowa.

Instalacje fotowoltaiczne dla firmy
 • Serce każdej instalacji to falownik, który zamienia  prąd stały na przemienny. My korzystamy tylko z najlepszych producentów takich jak: Fronius, Huaweii czy SMA
 • Wydajniejsze moduły monokrystaliczne, oraz 25lat liniowej gwarancji mocy
 • Moc instalacji określamy na podstawie analizy zużycia energii przez przedsiębiorstwo i dobieramy rozwiązania najbardziej uzasadnione ekonomicznie
 • Cały czas my, jak i Klient ma podgląd na parametry pracy instalacji dzięki aplikacji na smartfona lub komputer
finansowanie instalacji fotowoltaicznej
 • Ulga termomodernizacyjna”- jeśli miejsce prowadzenia Twojej działalności to budynek mieszkalny jednorodzinny, którego jesteś właścicielem/współwłaścicielem to możesz skorzystać z ulgi
 •  Inwestując w fotowoltaikę odliczysz pełen VAT, oraz koszt instalacji odliczysz od podatku dochodowego 

Finansowanie instalacji fotowoltaicznej dla firmy

Montaż instalacji fotowoltaicznej nie musi oznaczać, że całość kwoty zostanie poniesiona przez przedsiębiorcę. Walory ekologiczne i ekonomiczne fotowoltaiki sprawiają, że instytucje UE oraz rządy poszczególnych krajów przygotowały szereg programów zachęcających do inwestowania w panele. Przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania pożyczek preferencyjnych, a także bezzwrotnych dotacji w wysokości nawet 50% kwoty całkowitej. Najpopularniejszy w Polsce program „Energia Plus” skierowany jest do przedsiębiorców, którzy podejmują wysiłek modernizacji urządzeń produkcyjnych i modelu operacyjnego na rzecz większej efektywności energetycznej oraz niższej emisji szkodliwych substancji do otoczenia. Za zmniejszenie emisyjności gospodarki odpowiadają także programy regionalne WFOŚiGW, które przykładają szczególną uwagę do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na sfinansowanie fotowoltaiki środkami kredytowymi, mają możliwość skorzystania z Gwarancji Biznesmax, udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja Biznesmax to promesa zapłaty kredytu, a także możliwość otrzymania rocznych dopłat w wysokości 5% wpłaconego kapitału kredytowego. Dla systemu, jakim jest instalacja fotowoltaiczna w firmie dofinansowanie stanowi doskonały sposób na zmniejszenie kosztów inwestycji, przekładając się na jej wyższą opłacalność.

Rozliczanie energii z fotowoltaiki

Rozliczenie instalacji fotowoltaicznej dla firmy

Rozliczanie z zakładem energetycznym dla prosumentów odbywa się do tej pory na zasadzie barterowej, gdzie użytkownicy mogą odzyskać 80% wyprodukowanej przez fotowoltaikę energii. Prąd z paneli trafia do sieci, a następnie pozostaje do bezpłatnego odebrania z sieci w godzinach największego zapotrzebowania na energię. Rozliczanie energii z fotowoltaiki odbywa się na zasadzie prowizji pobieranej przez zakład energetyczny, a jej wysokość zależy od mocy instalacji. W przypadku systemu paneli o mocy zainstalowanej do 10kWp, prowizja wynosi 20%. Dla instalacji powyżej tej wartości, zakład energetyczny pobierze 30% wyprodukowanej energii.

Fotowoltaika dla firm przynosi ogromne korzyści w długim terminie, dając już po kilku latach możliwość pozyskiwania całkowicie darmowej energii elektrycznej.

 • Moc instalacji dobieramy tak, aby jak najwięcej energii było konsumowane na bieżąca
 • Dla przedsiębiorstw działających w standardowych godzinach ( 7-18, czyli kiedy świeci słońce) 60-80% energii produkowanej z instalacji zostaje zużyte na bieżąco, co więcej,  jeśli niektóre systemy w budynku działają w sposób ciągły ( np. wentylacja/linia produkcyjna), to autokonsumpcja może wynieść ponad 80%
 • Dla firm podobnie jak dla gospodarstw domowych, sieć elektroenergetyczna działa jak magazyn energii o sprawności 80% (70%dla instalacji >10kWp) tzn. że z każdej oddanej kWh możemy pobrać 0,8kWh wtedy,  kiedy potrzebujemy, czyli np. po zachodzie słońca

Jesteś zainteresowany instalacją dla Firmy?

To świetnie, ponieważ korzystamy z najlepszych produktów na rynku,

a instalację PV wykonujemy od A do Z.