Kilowat Słońca

Inwestycja we własną elektrownię słoneczną
-to się opłaca

Dlaczego warto zainwestować w instalację fotowoltaiczną?

 • Uniezależnisz się od wzrostu cen energii elektrycznej. Przy odpowiednim doborze mocy instalacji Twoje rachunki za prąd wyniosą równowartość opłaty stałej/abonamentowej, czyli kilkanaście złoty za miesiąc. Podwyżki cen energii są nieuniknione -nasza energetyka opiera się na węglu, a prawa do emisji CO2 będą coraz droższe. Zasoby paliw kopalnych są ograniczone i choć węgiel można wydobywać 2km pod ziemią to nasuwa się pytanie o opłacalność takiego procesu
 • Inwestycja w fotowoltaikę pozwoli Ci wprowadzić znaczne oszczędności w Twoim domowym budżecie. Zużycie energii elektrycznej z roku na rok systematycznie rośnie, ponieważ posiadamy coraz więcej urządzeń ”na prąd”, który jest najwygodniejszym nośnikiem energii. Podsumowując, dobrze jeśli starasz się oszczędzać energię, ale jeszcze lepiej, jeśli masz dostęp do taniej energii->z instalacji fotowoltaicznej
 • Dbasz o środowisko, w którym żyjesz. Produkujesz energię na miejscu z odnawialnego źródła energii. W konwencjonalnych elektrowniach, które wykorzystują węgiel kamienny energia wytwarzana jest w mało wydajnych procesach, a w dodatku musi zostać przetransportowana na znaczne odległości, co skutkuje bardzo dużym nakładem pracy. Elektrownia słoneczna zmniejsza Twój ślad węglowy.
 • W praktyce instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa. Bardzo długie gwarancje produktowe, niespotykane w innych branżach, świadczą o jej bezawaryjności. Moduły fotowoltaiczne najczęściej posiadają 10 lat gwarancji produktowej i 25 lat gwarancji na spadek wydajności. Falownik, czyli serce całej elektrowni słonecznej przeciętnie posiada 7 lat gwarancji. Okres zwrotu inwestycji w fotowoltaikę jest znacznie krótszy.

Jaki jest czas zwrotu z inwestycji w instalację PV?

Przy obecnym systemie wsparcia w postaci dotacji w wysokości 5000zł z programu „Mój prąd” i ”ulgi termomodernizacyjne”(ulgi podatkowej) czas zwrotu inwestycji wynosi 5-6 lat. Dla instalacji komercyjnych (dla firm) stopa zwrotu mieści się w przedziale 5-7lat

Poniżej przedstawiona jest szczegółowa analiza finansowa inwestycji w elektrownie słoneczną dla reprezentatywnego domu jednorodzinnego.
Na początek założenie analizy:

 •  instalacja o mocy 5kWp, typowa dla 3- 4 osobowej rodziny, cena 25 000zł brutto
 • zużycie energii przez gospodarstwo ok.4300kWh/rok (3053zł/rok)
 • 30% produkowanej energii z fotowoltaiki zużywane jest na bieżąco, a pozostałe 70% produkcji trafia do magazynu energii
  ( sieci elektroenergetycznej)
 • aktualna cena za 1kWh=0,71zł, szacowanany roczny wzrost cen energii na poziomie 4%
 • 10% spadek wydajności paneli słonecznych po 20 latach użytkowania
 • dotacja w wysokości 5000zł, oraz ulga podatkowa; dla osób rozliczających się 18% stawką podatku dochodowego wyniesie ona
  (25000zł-5000zł) x 18%=3600zł,
  ale ulga stanowi Twój dochód, więc w kolejnym roku zapłacisz od niej podatek 3600zł x 18%= 648zł;
   ostatecznie otrzymane dopłaty wyniosą 5000zł+3600zł-648zł =7952zł
  Z niżej zamieszczonej analizy finansowej można łatwo wywnioskować, że zwrot inwestycji następuje między 5 a 6 rokiem użytkowania instalacji. 
Kilowat Słońca, analiza finansowa, skumulowany przepływ- tabela
Kilowat Słońca, analiza finansowa, skumulowany przepływ- tabela
Dla przykładu, po 10 roku użytkowania instalacji PV, skumulowany dochód wynosi już 18 735zł. Produkcja nieznacznie spada do 4779KWh/rok. Bez własnej elektrowni słonecznej Twój roczny rachunek za zużytą energię wyniósłby ok. 4154zł. Należy pamiętać, że instalacja PV może pokryć w 100% zużycie energii elektrycznej, ale opłata stała/abonamentowa niezależnie od zużycia energii wynosi kilkanaście złoty za miesiąc. Te same dane przedstawione w tabeli powyżej jeszcze lepiej widoczne są na wykresie. Jak łatwo zauważyć, po 20 latach inwestycji skumulowany dochód/oszczędności z zainstalowanej elektrowni słonecznej wynoszą ok. 69 000zł
Inwestycja w fotowoltaikę-skumulowany przepływ- wykres

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Świetnie, ponieważ korzystamy z najlepszych produktów na rynku,

a instalację PV wykonujemy od A do Z.