Kilowat Słońca

Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej i jej komponentów

Jak prawidłowo dobrać moc instalacji PV dla domu?

W sieci można znaleźć gotowe kalkulatory, ale nie są one idealne. Dobór mocy instalacji nie jest skomplikowany, dlatego warto mieć podstawową wiedzę, dzięki której z duża dokładnością będziesz w stanie oszacować potrzebną moc, co bezpośrednio przekłada się na cenę instalacji. Punktem wyjściowym jest aktualne zużycie energii, które najlepiej określić na podstawie faktur. Rachunek za energię elektryczną zawiera wiele pozycji i jest trudny do odczytania, ale w rozliczeniu szczegółowym za dany okres (najczęściej na drugiej stronie rachunku) w prawym górnym roku (czerwona ramka) podane jest zużycie energii za poprzedni rok. Na przykładowym rozliczeniu zamieszczonym poniżej, zużycie za 2018 rok wyniosło 3836kWh. Innym sposobem jest zsumowanie wszystkich faktur z poprzedniego roku i podzielenie tej sumy przez cenę 1kWh. Dla przykładu: jeśli w poprzednim roku zapłaciłeś 3550zł, a średnia cena 1kWh to 0,71zł (02.2020) to 3550 / 0,71 =5000 , czyli zużyłeś 5000kWh
rozliczenie zużycia energii
Przejdźmy do obliczeń i załóżmy, że:
  • Twoje zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 5000kWh/rok
  • szacunkowo 30% energii produkowanej z instalacji PV zużywane jest na bieżąco
  • z pozostałej części energii niezużywanej na bieżąco (oddawanej do sieci) możesz odzyskać 80% więc: 30% + (70% x 0,8)= 0,86 – współczynnik strat ( odzwierciedla sprawność magazynu energii jakim jest sieć elektroenergetyczna oraz określa ile energii konsumujemy na bieżąco)
  • dzieląc 5000kWh przez nasz współczynnik strat 0,86 otrzymujemy 5814kWh, czyli potrzebujemy wyprodukować min.5814kWh z instalacji fotowoltaicznej, aby po uwzględnieniu wszystkich strat mieć do dyspozycji 5000kWh
  • dla naszej szerokości geograficznej 1kWp mocy zainstalowanej wyprodukuje ok. 1000kWh/rok , czyli z instalacja o mocy 6kWp uzyskamy ok. 6000kWh/rok
  • biorąc pod uwagę nieznaczny, ale jednak spadek wydajności modułów fotowoltaicznych z czasem, oraz to, że mamy do dyspozycji np. panele słoneczne o mocy 0,34kWp/szt.  , uzasadniony będzie montaż 18 modułów, co przełoży się na całkowitą moc 6,12kWp – pozwoli to w 100% pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną gospodarstwa i obniży rachunki do opłaty stałej/abonamentowej, czyli kilkunastu zł/miesiąc

Czy mogę rozbudować instalację fotowoltaiczną w przyszłości?

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w przyszłości jest możliwa na dwa sposoby:

  • pierwszy sposób nie wymaga wcześniejszego planowania. Możemy zamontować kolejny system fotowoltaiczny, całkowicie niezależny od istniejącej instalacji. Na potrzeby Twojego domu/firmy może pracować kilka systemów/falowników fotowoltaicznych wpiętych pod tą samą linie zasilającą
  • drugi sposób wymaga wcześniejszego planowania. Obecny falownik musi mieć odpowiedni zapas mocy, tak aby był w stanie ”przerobić” dodatkową ilość energii, która trafi do niego z nowo-dołożonych modułów. W przeciwnym razie zbyt dużo energii będzie tracone w godzinach o największym nasłonecznieniu i dołożenie dodatkowych paneli słonecznych nie będzie uzasadniona ekonomicznie. W przypadku tradycyjnych systemów z falownikiem ”łańcuchowym”, dodatkową przeszkodę mogą stanowić panele fotowoltaiczne w firmie czy w domu. Powinny posiadać prawie identyczną charakterystykę prądowo-napięciową. Nie wolno łączyć modułów o różnej mocy i charakterystyce.
    Nieco inaczej wygląda sytuacja w instalacjach wyposażonych w optymalizatory mocy (np. Solar Edge). Taki system daje dużo większe możliwości ponieważ, (w  dużym skrócie) każdy moduł fotowoltaiczny pracuje niezależnie od innych.

Podsumowując, przy doborze mocy mikroinstalacji warto, abyś zastanowił się czy Twoje zużycie energii w przyszłości wzrośnie? Jeśli tak, to jakie urządzenia zużywające energię elektryczną planujesz zamontować?
Najczęściej chodzi o klimatyzator, grzałkę do zasobnika C.W.U., elektryczne maty grzewcze, grzejniki na podczerwień. ( czyli wszystko to co ma poprawić nasz komfort i jest bezobsługowe). Podczas naszej wizyty lokalnej oszacujemy ile energii mogą zużyć konkretne urządzenia. Wspólnie z Tobą, poprzez świadomy wybór dobierzemy optymalną moc instalacji.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

 Świetnie, ponieważ korzystamy z najlepszych produktów na rynku,

a instalację PV wykonujemy od A do Z.